علامت دهنده دستی 2016-05-01T09:47:24+04:30

علامت دهنده دستی

 

 

مشخصات  دستی:

۱. شدت نور: ۱۵۰۰۰شمع

۲. زمان شعله ور شدن: ’۶۰

۳. دمای ذخیره سازی: -۳۰ºC ~ + 65 ° C

اعتبار: ۳ سال

رنگ از شعله ور شدن: قرمز

[مطابق سولاس ۱۹۷۴و اصلاحات کد LSA ] 1996
CCS تاییده