چراغ ضد انفجار 2016-05-02T09:58:34+04:30

چراغ ضد انفجار

این چراغ قوه ضد آب، ضد ضربه و ضد انفجار بوده، و بصورت دستی قابل استفاده بوده و نیز قابل نصب بر روی لبه جیب می باشد. نوردهی آن بصورت قوی است.